Δρ. Γιώργος Καραβόλιας, MD, PhD, FESC, FACC

Επεμβατικός Καρδιολόγος

Metropolitan Hospital - Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Δρ. Γιώργος Καραβόλιας, MD, PhD, FESC, FACC

Παρούσα θέση
 • ♥ Metropolitan Hospital (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ), Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Τίτλοι
 • ♥ MD, (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 1985, βαθμός πτυχίου «Άριστα»)
 • ♥ PhD, (Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1997, βαθμός διατριβής «Άριστα»)
 • ♥ Fellow, European Society of Cardiology (2007)
 • ♥ Fellow, American Cardiology of Cardiology (2009)
Σπουδές - Προϋπηρεσία
 • ♥ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1978-1985, υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, βαθμός πτυχίου «Άριστα»)
 • ♥ Γενική Ιατρική στο ΙΚΑ Ρόδου (1985-1987)
 • ♥ Ειδικότητα στην Παθολογία, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου (1987-1989)
 • ♥ Ειδικότητα στην Καρδιολογία, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών (1989 - 1992)
 • ♥ Μετεκπαίδευση στην Καρδιακή Ανεπάρκεια, στις Μεταμοσχεύσεις Καρδιάς και Πνευμόνων και στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο στο Νοσοκομείο Harefield Αγγλίας (1992-1993, Prof. Sir M. Yacoub)
 • ♥ Μετεκπαίδευση στην ιστοπαθολογία των καρδιακών μεταμοσχεύσεων και στην ανοσοβιολογία των μεταμοσχεύσεων καρδιάς στα νοσοκομεία Mount Vernon και Harefield Αγγλίας (1992-1993)
 • ♥ Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής (1993-2016)
Μέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους και Εταιρείες
 • ♥ Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία
 • ♥ Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας και Καρδιοχειρουργικής
 • ♥ Fellow European Society of Cardiology (FESC)
 • ♥ European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI)
 • ♥ Fellow American College of Cardiology (FACC)
 • ♥ UK General Medical Council: full registration, with specialist registration in Cardiology with a licence to practise
 • ♥ Acute Cardiovascular Care Association
 • ♥ International Society for Heart and Lung Transplantation
Τομείς Ενδιαφέροντος
 • ♥ Επεμβατική Καρδιολογία
 • ♥ Έμφραγμα Μυοκαρδίου, Πρωτογενής Αγγειοπλαστική
 • ♥ Στεφανιογραφίες - Αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών με μπαλόνι και stent (Προσπέλαση από κερκιδική αρτηρία)
 • ♥ Διαδερμική Τοποθέτηση Αορτικής βαλβίδας (TAVI)
 • ♥ Αγγειοπλαστική Χρονίων Ολικών Αποφράξεων (CTO)
 • ♥ Αγγειοπλαστική Στελέχους της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας (σε επιλεγμένους ασθενείς)
 • ♥ Αγγειοπλαστική με Αθηρεκτομή (Rotablator)
 • ♥ Κατάλυση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος με αιθανόλη (Septal Ablation) σε ασθενείς με Υπερτροφική Αποφρακτική Μυοκαρδιοπάθεια
 • ♥ Διαδερμική Βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς βαλβίδας (PMBV)
 • ♥ Καρδιακή Ανεπάρκεια, Μεταμόσχευση Καρδιάς
 • ♥ Βιοψίες Μυοκαρδίου
 • ♥ Ενδοστεφανιαίο υπερηχοκαρδιογράφημα (IVUS)
 • ♥ Διαδερμική σύγκλειση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας και Ανοικτού Ωοειδούς Τρήματος (PFO)
 • ♥ Διαδερμική Συμπαθητική απονεύρωση νεφρικών αρτηριών (Renal sympathetic denervation) σε ασθενείς με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση
 • ♥ Πνευμονική Υπέρταση
Εμπειρία στην Επεμβατική Καρδιολογία (ενεργώντας σαν πρώτος επεμβατικός ιατρός)
 • ♥ Στεφανιογραφίες – Καρδιακοί καθετηριασμοί: >900 ασθενείς/έτος, >15000 ασθενείς στο σύνολο.
 • ♥ Αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών με μπαλόνι και stent (PCI): >400 ασθενείς/έτος, >5000 ασθενείς στο σύνολο (including Primary PCI’s and CTO’s).
 • ♥ Κερκιδική προσπέλαση (από το χέρι) για στεφανιογραφίες και αγγειοπλαστικές στεφανιαίων αρτηριών: (>95% περιστατικών)
 • ♥ Αγγειοπλαστική (PCI) σε χρόνιες ολικές αποφράξεις στεφανιαίων αρτηριών (CTO): >60 ασθενείς/έτος, >300 ασθενείς στο σύνολο (ορθόδρομη και παλίνδρομη προσπέλαση)
 • ♥ Διαδερμική Τοποθέτηση Αορτικής βαλβίδας (TAVI): 155 ασθενείς
 • ♥ Διαδερμική Βαλβιδοπλαστική Αορτικής βαλβίδας (BAV): > 100 ασθενείς
 • ♥ Διαδερμική Βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς βαλβίδας (PMBV): 15 ασθενείς
 • ♥ Κατάλυση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος με αιθανόλη (Septal Ablation): 10 ασθενείς
 • ♥ Βιοψίες Μυοκαρδίου: >2000 στο σύνολο
 • ♥ Διαδερμική Συμπαθητική απονεύρωση νεφρικών αρτηριών (Renal sympathetic denervation) σε ασθενείς με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση
Εκπαιδευτικό - Επιστημονικό Έργο
 • ♥ Συμμετοχή σε περισσότερες από 50 εισηγήσεις ή προεδρίες σε επιστημονικά τραπέζια συνεδρίων ή ειδικών σεμιναρίων.
 • ♥ Συμμετοχή στη συγγραφή περισσότερων από 60 επιστημονικών άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε Ελληνικά και ξενόγλωσσα έγκριτα περιοδικά
 • ♥ Συμμετοχή στη συγγραφή περισσότερων από 100 επιστημονικών εργασιών που έχουν ανακοινωθεί σε Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια
 • ♥ Εκπαίδευση πολλών ειδικευόμενων και ειδικευμένων καρδιολόγων στην κλινική και επεμβατική καρδιολογία