Δρ. Γιώργος Καραβόλιας, MD, PhD, FESC, FACC

Επεμβατικός Καρδιολόγος

Metropolitan Hospital - Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δρ. Γιώργος Καραβόλιας, MD, PhD, FESC, FACC
Επεμβατικός Καρδιολόγος

Metropolitan Hospital

Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ.Βενιζέλου 1
Τ.Κ 18547, Ν. Φάληρο, Πειραιάς.
Τηλ. Κέντρο: 210 4809000
Τηλ. Γραμματείας : 210 4809139
Τηλ. Γραμματείας Κινητό: 6981001516
E-mail : Dr.Karavolias [at] gmail [teleia] com  

Χάρτης Ιατρείου